Songy, které jsem skládal, produkoval nebo se na nich podílel.