Odkdy nás doprovází hudba?

Každý z nás si k ní vypěstoval trochu jiný vztah. Co vlastně hudba představuje a kde se vzala? Kanadská studie, zveřejněná v roce 2013, hovoří o kódování historie v lidové hudbě a možnosti seznámit se díky ní s minulostí lidské populace. Tím nám vědci napovídají, že hudba může prozradit spoustu zajímavostí nejen o našich dějinách, ale také o nás samotných.


Klíčový rozdíl mezi mluvou a zpěvem vnímáme velmi individuálně, nicméně vědci se při zkoumání pozůstatků dávných obyvatel planety Země soustředili na schopnost mozku vokalizovat a kontrolovat výšku tónu. Tato schopnost byla prokázána u lidoopů, kteří pobývali na území dnešního Nizozemí. Další podstatnou komponentou zpěvu je rytmus, vydávaný jednoduchými hudebními nástroji z různých materiálů, od kamenů po kosti. Nejstarší z nálezů pocházejí z dávné historie. Byly vyrobeny před více než 40 000 lety.


Jako zvukový projev, který vyvolává emoci, pravděpodobně existovala ještě před tím, než se naši dávní předci začali dorozumívat mluvou. Hudba je pro mnohé dodnes jednodušší i autentičtější cestou k vyjádření radosti či smutku – zejména pro nás, kdo máme k hudbě blízko. Ukolébavky, ódy, árie i žalozpěvy umí vyjádřit více než tisíc slov.


Od svých počátků byla hudba pravděpodobně úzce spjata s tancem. Otázkou zůstává, zda jako první vznikl hudební projev, do jehož rytmů se pak lidé začali pohybovat, nebo spíš hudba doplnila taneční kreace. S tancem souvisí další z historických funkcí hudby: náboženské rituály. Neméně důležitou roli hudba už od svých počátků sehrávala i v komunikaci. Mohla pomáhat v běžném dorozumívání, ale i v případě, kdy se lidé potřebovali vzájemně informovat na velké vzdálenosti. A to hlavní na závěr: hudba odpradávna propojuje jednotlivce, malé i velké skupiny, upevňuje pouto mezi matkou a dítětem. Bez hudby by možná nevznikla lidská společnost a dodnes bychom žili samotářským životem. Hudba nás sbližuje.


Hudební projev je tedy součástí lidských životů už odpradávna. Jeho prostřednictvím se můžeme vrátit k našim kořenům. Hudba nám umožňuje objevit vlastní přirozenost a vyjádřit své já. Jak by vypadala lidská společnost bez hudebního doprovodu? Pravděpodobně by žila velmi smutně, beztvaře a duchaprázdně.

Zdroje:
Frontiers. “The story of music is the story of humans: Where did music come from? Recent article discusses how music arose and developed.” ScienceDaily. ScienceDaily, 20 June 2017. <www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620093153.htm>.


McMaster University. “Evidence of ancient human history encoded in music’s complex patterns.” ScienceDaily. ScienceDaily, 19 November 2013. <www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131119152816.htm>.

autor: PV